Menu

Search

Total: 26 results found.

Search for:
Search Only:

Page 1 of 2

1. Зказивање тумача за руски
(Руски језик)
... на руски језик. Руски центар са својим преводиоцима и овлашћеним судским тумачима за руски језик пружа све врсте усмених и писаних превода. Ангажујте нашег преводиоца за руски језик када Вам је потребно ...
Created on 23 April 2015
2. Судски тумач за руски језик у Београду
(Sudski tumac za ruski)
... на терен у случајевима када је потребно присуство судског тумача за руски језик, као и све остале облике усменог превођења. овера већ преведеног текста лектура и коректура текста који је на руском ...
Created on 15 April 2015
3. Судски преводилац за руски
(Sudski tumac za ruski)
... по потреби бивају ангажовани и на терену када је потребно да су присутни на догађају или манифестације где једна од страна не говори руским језиком. Такође, обављамо усмено, писмено и хитно превођење са ...
Created on 15 April 2015
4. Преводилачка асистенција
(Sample Data-Articles)
... за потпуну или делимичну организацију свих врста скупова.  Ви се посветите гостима – ми држимо све конце у рукама! Изаберите једног партнера за све што вам је потребно! Препоручићемо вам ...
Created on 21 December 2014
5. Симултано превођење
(Sample Data-Articles)
... краћем року, контактирајте нашег менаџера. Одабраћемо најпогоднијег за Вас преводиоца, који уколико је потребно може да се сретне са Вама и пре договореног сусрета, ради бољег упознавања. УСМЕНИ КОНСЕКУТИВНИ ...
Created on 21 December 2014
6. Консeкутивно превођење
(Sample Data-Articles)
... краћем року, контактирајте нашег менаџера. Одабраћемо најпогоднијег за Вас преводиоца, који уколико је потребно може да се сретне са Вама и пре договореног сусрета, ради бољег упознавања. УСМЕНИ КОНСЕКУТИВНИ ...
Created on 21 December 2014
7. Усмено превођење: српско-руски - руско-српски - Консикутивно и симултано превођење различитих догађаја или скупова
(Sample Data-Articles)
... потребно је организовати  догађај, обезбедити опрему, слушалице, микрофоне, кабине и ангажовати професионалце који ће извршити услугу симултаног превођења. Усмено превођење - Консекутивно превођење са ...
Created on 21 December 2014
8. Стручна литература
(Sample Data-Articles)
... одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су ...
Created on 21 December 2014
9. Каталози и презентације
(Sample Data-Articles)
... висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни ...
Created on 21 December 2014
10. Превођење техничке документација - стручно превођење са руског на српски и српског на руски језик
(Sample Data-Articles)
... и диплому одређеног техничког факултета (машинство, електротехника, грађевина, геодезија, архитектура, хемија и других техничких факултета) те потребно искуство у превођењу техничких текстова. Наши специјализовани ...
Created on 21 December 2014
11. Тендерска документација
(Sample Data-Articles)
... језика имају и диплому одређеног техничког факултета (машинство, електротехника, грађевина, геодезија, архитектура, хемија и других техничких факултета) те потребно искуство у превођењу техничких текстова. ...
Created on 21 December 2014
12. Писмено превођење: српско-руски - руско-српски - Превод на руски језик
(Sample Data-Articles)
... је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни за разне области. Пажљив одабир преводиоца ...
Created on 15 December 2014
13. Преводилац за пољски језик
(Sample Data-Articles)
... шест добитника Нобелове награде, међу којима су и Лех Валенса, Марија Кири и други. Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. ...
Created on 15 December 2014
14. Преводилац за чешки језик
(Sample Data-Articles)
... текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце ...
Created on 15 December 2014
15. Преводилац за словачки језик
(Sample Data-Articles)
... га добили на превођење. Најпознатији Словаци свету су Александар Дубчек, Адам Колар и многи други. Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује ...
Created on 15 December 2014
16. Преводилац за руски језик
(Sample Data-Articles)
... га добили на превођење. Најпознатији Словаци свету су Александар Дубчек, Адам Колар и многи други. Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује ...
Created on 15 December 2014
17. Преводилац за украјински језик
(Sample Data-Articles)
... и многи други. Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. ...
Created on 15 December 2014
18. Преводилац за белоруски језик
(Sample Data-Articles)
... висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни ...
Created on 15 December 2014
19. Преводилац за руски језик Београд
(Sample Data-Articles)
... област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни за разне области. Пажљив одабир ...
Created on 15 December 2014
20. Преводилац за бугарски језик
(Sample Data-Articles)
... висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни ...
Created on 15 December 2014
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 
Go to top