Menu

Search

Total: 21 results found.

Search for:
Search Only:

Page 1 of 2

1. Списак језика према броју изворних говорника
(blog prevodi)
... мање говорника и “само” 405 милиона људи који њиме говори (6,15% светске популације). Енглеским језиком, за који се тврди да се намеће као глобални језик комуникације, као матерњим говори 360 ...
Created on 17 June 2015
2. Преводилац са српског на руски
(General)
... и висококвалификовано особље и најбоље цене. Судски тумач се такође одазива по позиву суда у судским предметима у циљу пружања усмених и писмених преводилачких услуга. Судски тумач није ограничен само ...
Created on 17 April 2015
3. Судски преводилац за руски
(Sudski tumac za ruski)
... доказују садржајем на самом преводу, тачније постојањем печата и потписа судских преводилаца који су обавили превођење са руског језика. Осим овога, преводи са овером судских тумача за руски језик морају ...
Created on 15 April 2015
4. Стручна литература
(Sample Data-Articles)
Нека од најпознатијих дела светске књижевности написана су на руском језику. Пушкин, Јесењин, Толстој, Достојевски, Владимир Мајаковски - само су неки од великих литерата који су стварали користећи руско ...
Created on 21 December 2014
5. Каталози и презентације
(Sample Data-Articles)
... са фотографијама, табелама и дијаграмима, укључујући и припрему за штампу. Преведени текст обрађујемо различитим графичким програмима. Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 21 December 2014
6. Превођење техничке документација - стручно превођење са руског на српски и српског на руски језик
(Sample Data-Articles)
... да преводите приручнике или осталу техничку документацију онда би требало да ангажујете само искусне и квалификоване преводиоце. Без обзира која струка је у питању и превод са руског (било да се ради о ...
Created on 21 December 2014
7. Тендерска документација
(Sample Data-Articles)
... Ако намеравате да преводите приручнике или осталу техничку документацију онда би требало да ангажујете само искусне и квалификоване преводиоце. Без обзира која струка је у питању и превод са руског (било ...
Created on 21 December 2014
8. Писмено превођење: српско-руски - руско-српски - Превод на руски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи руски - преводилац за руски Превод са овером на руски и писмено превођење без овере са руског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
9. Преводилац за пољски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи пољски - преводилац за пољски Превод са овером на пољски и писмено превођење без овере са пољског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
10. Преводилац за чешки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи чешки - преводилац за чешки Превод са овером на чешки и писмено превођење без овере са чешког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
11. Преводилац за словачки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словачки - преводилац за словачки Превод са овером на словачки и писмено превођење без овере са словачког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
12. Преводилац за руски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словачки - преводилац за словачки Превод са овером на словачки и писмено превођење без овере са словачког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
13. Преводилац за украјински језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи украјински - преводилац за украјински Превод са овером на украјински и писмено превођење без овере са украјинског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
14. Преводилац за белоруски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи белоруски - преводилац за белоруски Превод са овером на белоруски и писмено превођење без овере са белоруског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
15. Преводилац за руски језик Београд
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи руски - преводилац за руски Превод са овером на руски и писмено превођење без овере са руског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
16. Преводилац за бугарски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи бугарски - преводилац за бугарски Превод са овером на бугарски и писмено превођење без овере са бугарског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
17. Преводилац за македонски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи македонски - преводилац за македонски Превод са овером на македонски и писмено превођење без овере са македонског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
18. Преводилац за словеначки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словеначки - преводилац за словеначки Превод са овером на словеначки и писмено превођење без овере са словеначког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
19. Преводилац за хрватски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи хрватски - преводилац за хрватски Превод са овером на хрватски и писмено превођење без овере са хрватског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
20. Преводилац за црногорски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи црногорски - преводилац за црногорски Превод са овером на црногорски и писмено превођење без овере са црногорског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 
Go to top