Menu

Писмени преводи македонски - преводилац за македонски

Превод са овером на македонски и писмено превођење без овере са македонског

Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни да саслушамо Ваше жеље које се тичу стила и терминологије превода. Велико искуство имамо у превођењу научних и стручних текстова, као и у креативном превођењу реклама и пропагандног материјала. Писмени преводи на македонски језик су резултат рада стручног тима са македонског говорног подручја како би излазни документ био у духу македонског језика.

Нудимо услуге превођења свих врста текстова са македонског језика на српски и са српског на македонски високог квалитета. За писмене преводе цена се обрачунава према преводилачкој страни која служи као основа за обрачун. Преводи се шаљу у истом формату у ком смо га добили на превођење.

Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни за разне области. Пажљив одабир преводиоца је важан део посла, јер он директно утиче на квалитет превода. Руски центар је водећи онлајн преводилац.

Македонски језик је матерњи језик око 2,5 милиона људи у свету, највише Македонцима који живе у Македонији и околним земљама, као и земљама бивше Југославије и бројним западноевропским земљама. Званично писмо македонског језика је македонска ћирилица.

Македонски језик је званични језик у Македонији, као и мањински језик у Србији, Албанији и Румунији.

Go to top