Menu

Превођење руског језика

Поштовани, уколико су Вам потребне услуге стручног превођења на руски са српског језика или са руског на српски, дошли сте на право место!

Наши преводиоци су Вам на услузи. Преводи са руског језика и на руски језик брзо и квалитетно. 

Тел: 065 551 34 34

Наручите превод на руски

Све врсте преводилачких услуга које се односе на руски језик.

Другачији смо од других јер нудимо изузезно брзу услугу у Београду.

Пошаљите захтев за превод на email адресу, префикс "office"

Контакт телефон: 065 551 34 34

www.ruskicentar.com

Писмени превод са руског и на руски са овером

Судски тумач руски - званични судски тумац за руски језик

Под судским преводом се подразумева превод са судском овером. Преведени текст је оверен од стране тумача који су положили заклетву у Министарству правде, и који својом изјавом, потписом и печатом гарантују да је превод истоветан са оригиналом. Превод судског тумача са печатом је неопходан за све званичне документе.

St3

Ако Вам је потребан судски тумач за руски језик онда сте на правом месту. Судски тумач за руски језик неопходан је у државним институцијама и министарствима приликом потписивања уговора, на венчањима или у сличним приликама.

Судски тумач за руски језик – Београд

Судски тумач за руски за превод користи или оригинал или оверену копију и потом печатом и потписом оверава веродостојност превода са оригиналним документом. Комплетна услуга, као и приступачне цене опредељују више стотина клијената да своје поверење укажу нама. 

Судски тумач за руски и српски језик

Превод са овером на руски и са руског језика

Судски тумач односно судски преводилац за руски језик је особа која поседује дозволу одређеног надлежног органа за обављање посла сталних судских тумача за руски језик, а у Републици Србији тај орган је Министарство правде. Стални судски преводилац за руски језик мора да задовољи све услове, тј. мора да прође различите усмене и писмене провере знања, првенствено знања руског језика.

Затим, овлашћени судски тумач за руски језик мора да познаје правну регулативу своје земље да би могао да се јавља по позиву суда и обавља превођење са руског језика за правне органе. Такође, посебно је важно код судских тумача да буду специјализовани за одређену област, како би у потпуности разумели и могли да обаве најквалитетније могуће посао превођења и судског тумачења докумената којима је неопходна овера судских преводилаца за руски језик.

Преводи руског језика који су оверени од стране судских тумача за руски језик своју правоснажност доказују садржајем на самом преводу, тачније постојањем печата и потписа судских преводилаца који су обавили превођење са руског језика. Осим овога, преводи са овером судских тумача за руски језик морају да садрже и клаузулу на крају превода која доказује који судски тумач за руски језик је радио превод и број решења којим је он постављен за судског преводиоца. Такође, судски преводи са руског језика своју валидност и веродостојност оригиналном документу доказују повезивањем са оригиналом или овереном копијом оригинала уз помоћ јемственика - канапа за увезивање, у складу са прописима државе.

Go to top