Menu

Судски тумач за руски језик Београд

Превод са руског на српски, превод са српског на руски. Инфо: 065.830.23.45

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ РУСКИ, СИМУЛТАНО РУСКИ и КОНСЕКУТИВНО ПРЕВОЂЕЊЕ РУСКИ * СУДСКИ ТУМАЧИ за руски језик. Најбоље цене, најкраћи рокови. Позовите!

Нашим клијентима нудимо услугу - овлашћени судски тумач за руски језик званичних докумената из многих области.

Оверени преводи личних докумената: Извод из матичне књиге рођених, Венчани лист, Умрлица, Уверење о пребивалишту, Уверење о некажњавању, потврда о боравку, Потврда о приходима, Диплома, Списак оцена, Превод биографије, Изјава, Пуномоћ, Овлашћење, Радна дозвола, Потврда о стању рачуна у банци, Историјат болести, Остали лични документи и други документи.

За све преводе гарантујемо строгу поверљивост.

Оверени преводи правне документације: Потврде о резидентности, Уговори о сарадњи, Тужбе, Решења, Одлуке, Записници, Извештаји о тестирању, Сведочанства, Правилници, Преамбуле, Апостили, Остала документација.

Оверени преводи документације привредних друштава: Извод из АПР, Извод из судског регистра за предузећа, Финансијски извештаји, Статистички изваштаји, Биланси, Ревизорски извештаји, Купопродајни уговори, Документација јавних огласа и конкурса (Тендери), Документација за понуде, Писане декларације, Фактуре, Сертификати, Статути, Патенти, Хитни извештаји, Уговори о продаји робе и услуга, Сигурносни листови, Приказ производа, Извештаји са берзе, Уговори о продаји роба и услуга, Остала документација.

Оверени преводи техничке документације: Атести, Лабораторијска испитивања узорака, Потврде о испитивању квалитета производа, Потврде о техничкој спецификацији производа, Преводи сигурносно-техичких листова, Остала техничка документација.

Оверени преводи медицинске и фармацеутске документације: Медицински производи, Преводи спецификација фармацеутских поизвода, СПЦ, ПИЛ Истраживања, Остала документација.

За све преводе гарантујемо строгу поверљивост.

Судски преводи захтевају темељно разумевање језика и материје. Наши судски преводиоци на одговарајући начин користе прихваћену терминологију и завршавају превођење у задатом року. Поставили смо високе стандарде у превођењу и судском тумачењу. Прецизан и технички сложен посао обављамо на време и уз пуну дискрецију. Специјализовали смо се за разне области превођења. Доносимо професионализам, свеж приступ језичким услугама и висок ниво услуга нашим клијентима.

Руски центар има и квалитет и висококвалификовано особље и најбоље цене. Судски тумач се такође одазива по позиву суда у судским предметима у циљу пружања усмених и писмених преводилачких услуга. Судски тумач није ограничен само по судском тумачењу, по свом позиву судског тумача, он је такође и професионални преводилац који пружа услуге превођења без овере судског тумача. Наши судски тумачи су постављени од стране Министарства правде.


Сазнајте више о чланку - судски тумач за руски језик

 

Бесплатна процена

Молимо Вас да попуните захтевана поља означена са звездицом.

  
Powered by by JoomlaShine

Тренутно посетилаца:

We have 6 guests and no members online

Мисли познатих

"It isn't what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about."
var _qevents=_qevents||[];(function(){var elem=document.createElement('script');elem.src=(document.location.protocol=="https:"?"https://secure":"http://edge")+".quantserve.com/quant.js";elem.async=true;elem.type="text/javascript";var scpt=document.getElementsByTagName('script')[0];scpt.parentNode.insertBefore(elem,scpt)})();_qevents.push({qacct:"p-31iz6hfFutd16",labels:"Domain.quotedb_com,DomainId.74"});
Go to top